Skärmklipp 2018-03-13 13.36.27

Välkommen till JUMP - Sudrets träningscenter!

VARMT VÄLKOMMEN!

JUMP Sudret träningscenter finns på Storgatan 39 i Hemse.
Vi är en komplett träningsanläggning med gym, gruppträning för alla åldrar, och thaiboxning. Vi erbjuder också personlig träning, kostrådgivning och InBody-tester. Dessutom har vi massör och vax-terapeut - allt på samma ställe!

Välkommen till JUMP - vi hjälper dig!

Den10/1 2021 träder "Pandemilagen" i kraft. Det som gäller för gym finns att läsa i sin helhet här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/.../h/hslf-fs-20212/

Vi har i enlighet med lagen vidtagit följande åtgärder:
- MAX ANTAL BESÖKARE på JUMP (som helhet) ÄR BERÄKNAT TILL 27 ST, baserat på att varje besökare ska ha 10 kvm till sitt förfogande. Vi kommer att fortsätta att ha öppet som tidigare, även under obemannad tid, då vi i vår dörrlogg kan se att vi aldrig överskridit 27 personer under obemannad tid.
Under de tider då vi har pass, är receptionen bemannad, och receptionspersonal och instruktörer kommer gemensamt att hålla koll så att vårt totala antal besökare inte överskrider 27 vid något tillfälle.
- Utöver detta finns skyltar uppsatta i respektive utrymme, där max antal besökare för just den ytan står. VÄNLIGEN HJÄLPS ÅT ATT SE TILL ATT DETTA FÖLJS, så att vi kan fortsätta ha öppet!
- I vår minsta lokal, spinningen, begränsas antal deltagare på passen till. Men vi ger inte upp så lätt, vi fortsätter köra passen ändå!
- Avtorkningsutrustning samt handsprit finns utplacerade på flera ställen (precis som tidigare).
- Allmänna anvisningar om hur smittspridning ska undvikas finns uppsatt (precis som tidigare).
- Tvätta händer, använd handsprit ofta, och torka av utrustningen du använder!

- De tider som är lugnast på gymmet är tidig förmiddag, kvällar efter 19.30, fredagar från tidig eftermiddag, samt hela helgerna.

- I enlighet med Svenska Budoförbundets rekommendationer, tar Thaiboxningen uppehåll.

- Vi förlänger ställtiden mellan de pass som delar lokal med 5 minuter, för att minska risken för trängsel. Använd gärna båda dörrarna i grupptränings- och spinninglokalen för att ytterligare minska risken!

- Vi hoppas att ni även under denna tuffa tid fortsätter att stödja vår
verksamhet så att vi, när råden lyfts, kan återkomma med full styrka och minst lika bra utbud!

- Eventuella frågor eller funderingar kring hur vi hanterar Covidpandemin eller efterföljande av pandemilagen, ställs direkt till personal eller instruktörer.

Varmt välkomna till oss på JUMP!

Som följd av Covid 19-pandemin har vi vidtagit följande åtgärder:
1. Utökad städning av alla ytor och utrustning som ni kommer
i kontakt med.
2. Ökad tillgång till handsprit i gymmet.
3. Vi kommer att ställa in pass eller ev stänga gymmet om minsta misstanke om smitta eller smittspridning finns.
4. Minskat antal träningsplatser på alla pass.
Vi förutsätter att ni endast kommer till JUMP om ni känner er fullt friska och inte haft kontakt med någon med sjukdomssymptom.
Självklart håller ni god handhygien och fortsätter att torka av den utrustning ni använt.
.

Träningssugen högstadieungdom?

Hos oss är du välkommen på After School-gym! När du gått din obligatoriska gym-intro kan du börja gymma på måndagar-torsdagar mellan kl 15.30 och 17.00.
Varmt välkomna!

Öppettider

Från och med 11/1 2021 är receptionen bemannad
Måndag 9.00-12.00 och 16.00-18.30
Tisdag 16.00-18.30
Onsdag 16.00-18.30
Torsdag 16.00-18.30
Fredag 9.00-12.00

 Obemannade öppettider

Alla dagar 05-22.
I samband med gruppträning öppnas dörren ca 20 min innan passets start.

Kontakta oss

info@jumpsudret.se
070-752 97 72

OBS! Vi förvarar aldrig kontanter på JUMP.