Skärmklipp 2018-03-13 13.36.27

InBody.

Vad är InBody?

InBody är en impendensvåg som genom svagström mäter olika kroppsvävnaders densiteter. På så sätt får man en bra bild av vad kroppen består av, och förhållandet mellan t.ex. muskelmassa och fettvävnad.

InBodyn är mycket pålitlig, och används inom många områden där analyser av kroppssammansättningen behövs.


Vi utför InBody-tester vid flera tillfällen under veckan. Dessa bokas i kalendern InBody här. Utöver detta kan drop-in förekomma, i den mån tillgänglig personal finns. Prata med receptionen!
Du behöver inte träna på JUMP för att göra testet.
Scanningen tar bara några minuter att genomföra, och kräver inga förberedelser. Däremot är det bra om du försöker genomföra det under så lika omständigheter som möjligt varje gång.
Även om InBodysystemet är tillförlitligt, är det viktigt att komma ihåg att det inte är att likställa med en medicinsk undersökning inom sjukvården. Ditt egna mående är därför en viktig faktor att ta med när du får resultaten!
Vi rekommenderar du genomför tester max var tredje, men ännu hellre var fjärde vecka.

Vi har ingen rådgivning eller analys av resultaten i samband med vägningen. Detta bokas separat med en personlig tränare.

Varmt välkommen!

Prislista
Autogirokunder 90 kr/tillfälle
En gång 150 kr
6 ggr 600 kr